Privacy Policy

1. Onderwerp

De website Persol.com (hierna de Site"") wordt beheerd door Luxottica Group S.p.A. (hierna "Luxottica") en de maatregelen voor veiligheid en privacy die van toepassing zijn op deze site zijn bepaald en ontwikkeld om te garanderen dat alle persoonsgegevens correct worden beheerd in overeenstemming met de lokale en internationale regelgevingen en normen met betrekking tot de veiligheid.
Dit beleid laat zien hoe Luxottica persoonsgegevens verzamelt en/of gebruikt, rechtstreeks of via haar dochterondernemingen, hoe deze gegevens worden gedeeld en hoe het mogelijk is om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, ze te wijzigen of te wissen.
Luxottica erkent en respecteert de privacyrechten van personen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Om haar inzet voor privacyaspecten te tonen, heeft Luxottica dit beleid geschreven om een alles omvattend model voor privacybeheer te bieden om ervoor te zorgen dat de overeenstemming met de privacy-eisen een hoeksteen wordt van de bedrijfscultuur die door Luxottica wordt onderschreven.
Alle persoonsgegevens die u op grond van deze site verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.
1.1 Verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens
Alle persoonsgegevens verstrekt of verzameld via een bezoek aan de site zullen door Luxottica worden verwerkt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.
De persoonsgegevens worden verwerkt door personeel van Luxottica, dat belast is met het beheer van persoonsgegevens die zijn verzameld als gevolg van uw bezoek aan deze site, waaronder (maar niet beperkt tot):

  • personeel bevoegd om de site te beheren en betreffende diensten te verlenen, bijvoorbeeld klantenservice, beheer van de IT-systemen van Luxottica;
  • administratief personeel;
  • personeel van de marketingafdeling.

Bovendien kan Luxottica haar dienstenaanbieders verzoeken om bepaalde werkzaamheden voor het verwerken van de gegevens voor haar te verrichten, volgens de instructies die Luxottica iedere keer verstrekt. Dergelijke aanbieders zullen de persoonsgegevens in hun hoedanigheid van verwerkers van gegevens verwerken op basis van contractuele verplichtingen en omvatten, uitsluitend bij wijze van voorbeeld:

  • aanbieders van IT-systemen en diensten voor websitebeheer (zoals hostingdiensten, markt- en analysediensten, databankonderhoud- en -beheerdiensten);
  • aanbieders van diensten die beschikbaar zijn via deze site.

Luxottica geeft de personen waaraan dergelijke activiteiten zijn toegewezen werkinstructies en een gedragscode, die specifiek betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

2. Procedures voor het verzamelen van gegevens

Luxottica verzamelt de persoonlijk gegevens van de gebruikers via de site. Er zijn verschillende procedures waarmee het mogelijk is dergelijke informatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld door:

 • registratie op de site;
 • browsegegevens van de gebruikers die de site bezoeken;
 • deelname aan wedstrijden, promoties, evenementen op de site;
 • contact met de klantenservice of een andere vorm van contact met Luxottica.

3. Type verzamelde informatie, verwerkingsdoel en procedures.

3.1 Bronnen van persoonsgegevens
Luxottica verwerkt verschillende soorten gebruikersgegevens, verzameld uit verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld informatie rechtstreeks verstrekt door de gebruiker en informatie verkregen via automatische trackingsystemen bij het gebruik van de site en haar diensten.
3.2 Soorten persoonsgegevens
Luxottica kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Informatie betreffende uw sociaal netwerkprofiel, indien openbaar. Als u besluit om via sociale netwerken naar de site te gaan of uw Luxottica-account met uw publieke profiel op sociale netwerken verbindt, en uw activiteit op de site met behulp van de bijbehorende plug-ins (zoals Facebook Connect, Like, Deel op Facebook enz.) via dergelijke kanalen deelt, zullen sommige gegevens die u op uw sociale netwerk publiceert door de site worden verzameld en verwerkt voor de overeenkomstige functies. Het gebruik van deze plug-ins impliceert het delen van de desbetreffende acties en informatie op de bijbehorende sociale netwerken;
  • Informatie over het gebruik van de site door gebruikers. Uit veiligheidsoverwegingen verwerken we de logbestanden van de sessie elke keer dat u zich toegang tot uw account verschaft;
  • Navigatiegegevens. Wanneer u over de site surft, gebruiken we bepaalde technologieën die automatisch specifieke informatie verzamelen over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt, zoals het IP-adres of andere unieke toestelcode (die de pc, mobiele telefoon of ander apparaat gebruikt) die u gebruikt om over de site te surfen, de identificatie van geregistreerde en nieuwe gebruikers, technische informatie die kan bestaan uit de vorige URL die door een gebruiker is bezocht voordat hij op de site terechtkwam, browser- en de taalinformatie, enz.) Deze informatie helpt ons om uw surfervaring voortdurend te verbeteren en toezicht te houden op de correcte werking van de site. Deze informatie bevat alleen statistische gegevens over de handelingen van de gebruiker en is niet ontworpen om te worden verbonden met andere identificatiegegevens van de gebruiker.

3.3 Aard van de overdracht van persoonsgegevens
Wanneer gebruikers wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer zij zich inschrijven bij de site, informeert Luxottica hen welke persoonlijke informatie verplicht is voor registratiedoeleinden en welke facultatief. Door bepaalde informatie niet te verstrekken kan het onmogelijk zijn om een account aan te maken (bijv. voor- en achternaam). Het verstrekken van andere informatie is volledig facultatief, maar als bepaalde informatie niet wordt verstrekt, kunnen een aantal specifieke elementen van de door Luxottica geboden diensten worden beperkt of niet beschikbaar zijn.
3.4 Het gebruik van cookies
We gebruiken cookies om het bezoekers gemakkelijker te maken onze website te bezoeken.
Een cookie is een klein bestand, meestal van letters en cijfers, gedownload naar een apparaat wanneer de gebruiker naar bepaalde websites gaat. Via cookies kan een website het toestel van een gebruiker herkennen en gebruikers identificeren en monitoren als ze verschillende pagina's van een website bezoeken. Ze identificeren de gebruikers die naar een website terugkeren. Cookies bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert, maar de persoonsgegevens die we over u opslaan kunnen, door ons, worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen via cookies.

Lees voor meer informatie over cookies het cookiebeleid.


3.5 Gebruik van webbakens
De site kan een aantal digitale beelden bevatten, die bekend staan als webbakens (ook bekend onder de naam GIFs of pixeltags). Ze zijn gerelateerd aan het gebruik van cookies teneinde informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie verstrekken, die op de computer van de gebruiker wordt gevonden, zoals bijvoorbeeld de tijd en datum waarop de pagina werd bezocht, de beschrijving van de pagina waarop de webbaken van de cookies zelf zich bevindt. Deze webbakens kunnen ook worden gevonden in reclame e-mailberichten en nieuwsbrieven, en geven de bevestiging dat het bericht is gelezen.
Het kan zijn dat Luxottica webbakens van derden gebruikt om het verzamelen van gezamenlijke statistische gegevens over de effectiviteit van de reclamecampagnes of andere aspecten met betrekking tot het beheer van de websites te vergemakkelijken. Het gebruik van webbakens door derden om op niet gezamenlijke wijze persoonsgegevens te verzamelen of er toegang toe te verkrijgen en voor andere dan statistische doeleinden is strikt verboden.
3.6 Gegevens van minderjarige gebruikers
De site is niet bedoeld voor gebruik door gebruikers onder de 18 jaar en Luxottica verzamelt hun persoonsgegevens niet opzettelijk.
Als per ongeluk gegevens van minderjarige gebruikers worden verzameld en bewaard, zal Luxottica alle persoonsgegevens van die minderjarigen onmiddellijk wissen.

Doeleinden van de verwerking

De informatie die we verzamelen, waaronder persoonsgegevens, wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de Site (bijvoorbeeld registratieproces en toegangsbeheer van de account, accountmanagement);
 • om het technisch beheer van de site en de operationele functies (zoals logistiek) mogelijk te maken, met inbegrip van het oplossen van technische problemen, statistische analyses, testen en onderzoek;
 • om frauduleuze activiteiten of oneigenlijk gebruik dat schadelijk is voor onze website, of de veiligheid van de transacties in gevaar kan brengen, te voorkomen of op te sporen;
 • om promoties en wedstrijden te beheren;
 • om aan verzoeken van gebruikers te voldoen (bijv. informatieaanvraagbeheer);
 • om promoties of wedstrijden die op de site staan elke keer te beheren;
 • om met gebruikers te communiceren voor doeleinden die verband houden met het verlenen van diensten;
 • om Luxotticaproducten, -diensten en -merken te bevorderen, waaronder de mailing van commerciële, promotionele of informatieve mededelingen en periodieke updates (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, sms/mms, post en sociale netwerken) over Luxotticaproducten, -diensten, -initiatieven en evenementen georganiseerd door, of in samenwerking met Luxottica. Als u uw toestemming verleent voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen deze gegevens worden verwerkt om via de post, telefoon of e-mail statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek te doen naar Luxotticaproducten en -diensten.

Opt in/out

Tijdens het registratieproces kunt u expliciet en vrijelijk toestemming geven voor het verzamelen, de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, voor marketing doeleinden, waaronder de mailing van commerciële, promotionele of informatieve mededelingen en periodieke updates (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, sms/mms, post en sociale netwerken) over Luxotticaproducten, -diensten, -initiatieven en evenementen georganiseerd door, of in samenwerking met Luxottica. Als u uw toestemming verleent voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen deze gegevens worden verwerkt om via de post, telefoon of e-mail statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek te doen naar Luxotticaproducten en -diensten. U kunt uw toestemming (opt-out) zoals vereist wijzigen, door naar uw Luxottica accountprofiel te gaan of door de betreffende communicatie naar de klantenservice te sturen.
Als u e-mailberichten van de site ontvangt, maar die in de toekomst niet meer wilt ontvangen (opt-out), volg dan de instructies in de berichten zelf of de procedures die eerder in deze paragraaf werden toegelicht.
Luxottica verbindt zich ertoe alle ontvangen opt-out aanvragen onmiddellijk te verwerken, maar u kunt tijdens een maximum van tien werkdagen nog mededelingen van ons blijven ontvangen, terwijl uw aanvraag wordt verwerkt.

Overdracht en gegevens delen

6.1 Delen met andere bedrijven van de groep en met derden
Naast de in paragraaf 2 genoemde personen en instanties, kan Luxottica enkele persoonsgegevens die ze direct en indirect van de gebruikers heeft verkregen, zowel binnen de Luxottica Group voor beheer binnen de vennootschap (bijvoorbeeld commerciële communicatie) als met derde partijen (overheden, vervoerders, verzekeringsmaatschappijen) delen om activiteiten te verrichten die nodig zijn om de diensten te verstrekken die door dit privacybeleid worden geregeld, om eventuele vragen te behandelen, gegevensanalyses te verrichten en te zorgen voor marketing ondersteunende diensten. Alle derde partijen zal worden gevraagd om dergelijke gegevens in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften te verwerken.
Daarnaast kunnen gebruikersgegevens ook om de volgende redenen met derden worden gedeeld:

  • om een fusie, overname, spin-off of verkoop van alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen te vergemakkelijken;
  • om te voldoen aan specifieke procedures
  • om te voldoen aan de vereisten van de geldende wetgeving, om de veiligheid van een individu te beschermen, om Luxottica's rechten en eigendommen te beschermen en fraude of technische of aan veiligheid gerelateerde problemen te voorkomen;
  • om commerciële partners met behulp van geaggregeerde statistieken of ander formaat dat de identiteit van de gebruiker niet bekend maakt te informeren over het gebruik van de site en hoe ze de producten kunnen kopen die er verkrijgbaar zijn.

Het gebruik van gegevens door derden die geen deel uitmaken van Luxottica Group of derde partijen die niet namens Luxottica Group of volgens haar instructies werken, vallen niet onder de werkingssfeer van dit privacybeleid.
6.1.1 Socialemediaplugins
Deze site gebruikt socialemediaplugins die worden verstrekt door de belangrijkste sociale netwerken (bijv. facebook.com en twitter.com). Wanneer u de site bezoekt, kunnen de navigatiegegevens direct aan het betreffende sociale netwerk worden overgedragen, zonder enige directe interactie van uw kant. Wij delen u hierbij mee en erkennen dat de functies van de socialenetwerkplugins rechtstreeks worden beheerd door het bedrijf dat ze beheert. Wanneer u gebruik maakt van de plugins die beschikbaar zijn gesteld op de website (bijv. wanneer u met de aanmeldingsgegevens van uw account bij een sociaal netwerk inlogt, uw Luxottica account verbindt met uw sociaalnetwerkaccount, of u op de "Like" of "Share" toetsen in Facebook klikt), maakt uw browser een directe verbinding met de socialenetwerkserver die de inhoud van de plugin direct naar uw browser stuurt.
Luxottica kan dus uw gegevens ontvangen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk, en kan deze informatie toevoegen aan de gebruikersgegevens die ze reeds via haar eigen diensten heeft verzameld. Als u besluit om informatie met het sociale netwerk te delen, zal Luxottica deze gegevens volgens uw voorkeuren met hen delen. Alle gegevens die aan het sociale netwerk zullen worden doorgegeven vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden van een dergelijk sociaal netwerk.
Om te voorkomen dat het sociale netwerk uw persoonsgegevens verzamelt, controleert u de voorwaarden op de website van het betreffende sociale netwerk.
6.2 Overdracht van gegevens buiten de EU
Luxottica kan de via deze site verzamelde gegevens aan vennootschappen van Luxottica Group of derden in andere landen, ook buiten de Europese Unie, overdragen om de vereiste activiteiten te verrichten die nodig zijn om de in dit privacybeleid opgenomen diensten (bijvoorbeeld hostingservices) te verlenen. Als persoonsgegevens naar landen worden overgedragen die niet hetzelfde beschermingsniveau garanderen of, in ieder geval, een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld de VS), zullen we ervoor zorgen dat elke dienstverlener zich ertoe verbindt te voldoen aan de specifieke contractuele verplichtingen volgens de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd), behalve waar het mogelijk is om te verwijzen naar een andere rechtsgrondslag overeenkomstig de overdracht van persoonsgegevens.

Veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens

Luxottica verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Luxottica benadrukt dat het wachtwoord een van de mechanismen is om het account te beschermen. U wordt daarom uitgenodigd een uniek en veilig wachtwoord te gebruiken. Bewaar het op een veilige plaats, beperk de toegankelijkheid van de toegang tot uw computers en browsers en log na een bezoek aan de site uit. Luxottica houdt ook toezicht op de websiteactiviteiten om ongeoorloofde verspreiding van creditcardnummers of andere persoonsgegevens te voorkomen. Luxottica gebruikt de standaard SSL (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
Luxottica verbindt zich ertoe om de verzamelde persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Alle verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en in Luxottica's interne systemen. Luxottica implementeert gepaste veiligheidsmaatregelen om de gegevens tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijzigingen, verspreiding of distributie van gegevens te beschermen. Luxottica gebruikt adequate fysieke en elektronische methoden en beheerprocedures om de informatie en gegevens die op het systeem zijn opgeslagen te beveiligen en beschermen, om onbevoegde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en een correct gebruik van dergelijke gegevens te garanderen.
Hoewel geen IT-systeem 100% veilig is, is Luxottica ervan overtuigd dat de maatregelen die ze heeft getroffen de mogelijkheden om veiligheidsproblemen te ondervinden tot een niveau is verminderd dat geschikt is voor het soort gegevens in kwestie.

Bewaring van gegevens en verwijdering

Luxottica vraagt persoonsgegevens op, gebruikt en verwerkt ze, slaat ze op voor het enige doel dat in dit document wordt beschreven en overeenkomstig de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.
Meer in het bijzonder slaat Luxottica persoonsgegevens op overeenkomstig:

  • het doel waarvoor ze waren verzameld;
  • de toestemming die ze van de gebruiker heeft gekregen;
  • lokale en internationale normen.

Persoonsgegevens worden opgeslagen en gewist in overeenstemming met Luxottica's veiligheidsbeleid voor de tijd die nodig is om de doeleinden waar te maken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, met inbegrip van bewaartijden voorzien door de geldende wetgeving (bijvoorbeeld bewaren van boekhoudkundige documentatie).
U kunt indien nodig vragen uw gegevens en uw account te wissen; in dat geval zal Luxottica voldoen aan uw verzoek op voorwaarde dat het niet bij de toepasselijke wet- of geldende regelgeving verplicht is om dergelijke persoonsgegevens te bewaren.

Gebruikersrechten inzake persoonsgegevens


Op grond van artikel 7 van wetsbesluit nr. 196/2003 inzake gegevensbescherming (& amp; quot; Italiaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens& amp; quot; of andere toepasselijke wetgeving), verleent Luxottica u bepaalde rechten, die gemakshalve hieronder staan.
U hebt het recht om bevestiging te vragen over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die u betreffen, ongeacht of ze al zijn vastgelegd, en de mededeling van die gegevens in een begrijpelijke vorm.
U heeft met name het recht om aanwijzingen te krijgen over:

  • de bron van de persoonsgegevens;
  • het doeleinde en de verwerkingsmethoden;
  • de logica die is toegepast voor de verwerking, indien die wordt verricht met het gebruik van elektronische middelen;
  • de persoonlijke gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke, de voor de verwerking bevoegde personen en de aangewezen vertegenwoordigers overeenkomstig artikel 5, paragraaf 2 van de Italiaanse wet bescherming persoonsgegevens;
  • de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die eventueel in kennis worden gesteld van dergelijke gegevens.

U hebt recht op:

  • bijwerking, rectificatie of, indien u daarin bent geïnteresseerd, integratie van de gegevens;
  • het wissen, de anonimisering of afscherming van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
  • de verklaring dat de activiteiten in bovenstaande items, als ook de inhoud ervan, aan de instanties zijn bekendgemaakt aan wie of waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij dit vereiste onmogelijk blijkt of een kennelijk onevenredige inspanning vergt in vergelijking met recht dat moet worden beschermd.

U heeft recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:

  • om gegronde redenen, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ondanks dat ze relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld;
  • tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verspreiding van reclamemateriaal, voor directe verkoop, marktonderzoek of informatie-uitwisseling tussen bedrijven.

Om gebruik te maken van deze rechten en informatie over de gebruikersgegevens in ons bezit te vragen, vult u het formulier in, dat u op de webpaginahttp://www.persol.com/getsupport vindt. Luxottica zal binnen een redelijke termijn antwoorden, na verificatie van de identiteit van de verzender.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Op grond van artikel 28 van de Italiaanse wet op de bescherming van persoonsgegevens, of andere toepasselijke wetgeving, is de verantwoordelijke voor de verwerking Luxottica Group S.p.A., een onderneming waarvan de hoofdzetel is gevestigd in Piazzale Cadorna 3, 20123 Milaan, in de persoon van haar wettelijk vertegenwoordiger pro tempore. 

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, wordt u verzocht contact met ons op te nemen door gebruik te maken van het formulier dat u op de volgende webpagina vindt: http://www.persol.com/getsupport

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast; we raden u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te controleren. Gebruikers zullen via de site op de hoogte worden gesteld wanneer Luxottica wijzigingen aanbrengt, die door het bedrijf van betekenis worden beschouwd.

Links naar websites van derden

Wanneer u over de site surft, kunt u inhoud tegenkomen, die verbinding maakt met websites van derden. Luxottica kan geen toegang krijgen tot de cookies of andere functies controleren, die worden gebruikt door websites van derden. De procedures van dergelijke externe websites vallen niet onder het toepassingsgebied van ons privacybeleid. U moet daarom contact opnemen met de derden in kwestie en/of ze raadplegen voor meer informatie over hun eigen procedures ter bescherming van de privacy.

Pictures and images on this website are for illustration purposes only. No qualities or characteristics of the products depicted herein could be inferred from the relevant pictures.
Certain activities undertaken by Luxottica may be licensed under US Patent No. 6,624,843.
Copyright © 2017 Luxottica Group - All rights reserved